Sanne van COS Gelderland kwam bij Ruben en mij met de vraag of wij een website wilden maken voor Serious Challenge, een Nijmeegse uitdaging waarbij jongeren zich op creatieve wijze inzetten om geld in te zamelen voor 3FM’s Serious Request. Natuurlijk wilden we dat!

Elk team werd vertegenwoordigd door een mascotte in een bepaalde kleur. De mascottes werden groter naarmate er meer geld in werd gezameld. We maakten ook posters en stickers.

 

Sanne of COS Gelderland asked Ruben and me if we wanted to create a website voor Serious Challenge, a special local challenge for teenagers/young adults to get creative and collect money for 3FM Serious Request. Of course we wanted to do that!

Every team was represented by a mascotte in different colors. The mascottes grew taller when more money was raised. We also made posters and stickers.